Pristupačnost

Font za disleksiju

Tamni prikaz

Veličina fonta

heading

Znanost

Istraživački timovi 2023 - 2027

Istraživački timovi FAZOS-a s prijavljenim znanstvenim projektima

Red.

br.

Koordinator

Naziv Istraživačkog tima

Broj članova IT

Broj članova projekta

Naziv projekta

Voditelj projekta

1.

prof. dr. sc. Mladen Jurišić

Tehnički sustavi i tehnološki sustavi u poljoprivredi, GIT precizna poljoprivreda i zaštita okoliša (AgroGit)

 

 

 

11

 

5

Predikcija pogodnosti poljoprivrednog zemljišta za uzgoj soje uporabom regresije temeljene na strojnom učenju

dr. sc. Dorijan Radočaj

 

6

Primjena suvremenih tehnologija i dodatnih materijala s ciljem produljenja životnog vijeka radnih dijelova poljoprivredne tehnike

 

dr. sc. Ivan Vidaković

2.

prof. dr. sc. Pero Mijić

Razvoj kondicijskog potencijala životinja suvremenim tehnologijama (ANIFIT)

 

9

 

9

Istraživanje proizvodno-kondicijskog

potencijala životinja u ekonomski

održivoj poljoprivrednoj proizvodnju

 

izv. prof. dr. sc. Tina Bobić

3.

prof. dr. sc. Zvonko Antunović

Uzgojno – tehnološki aspekti

animalne proizvodnje (AnimTeh)

15

15

Novijim tehnologijama do proizvodno

učinkovitije i ekološki prihvatljivije

animalne proizvodnje

 

prof. dr. sc. Zvonko Antunović

4.

prof. dr. sc. Manda Antunović

Rast i razvoj ratarskih usjeva u stresnim uvjetima (BiljkaStres)

10

10

Rast i razvoj ratarskih usjeva u različitim uvjetima uzgoja

prof. dr. sc. Manda Antunović

5.

prof. dr. sc. Sonja Vila

Bioraznolikost kulturnog bilja – očuvanje genetske, nutritivne i uporabne vrijednosti

12

12

Varijabilnost nutritivne vrijednosti žitarica u različitim uvjetima uzgoja

 

prof. dr. sc. Andrijana Rebekić

6.

prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić

Bioekonomija i zelena tranzicija (Bioecon)

 

 

 

 

 

 

 

 

16

14

Društvena , ekonomska i sociološka

istraživanja sektora agrara u uvjetima

globalizacije s osvrtom na regionalni

identitet

 

 

prof. dr. sc. Krunoslav Zmaić

16

Sofisticirani agroekonomski alati kao podloga primijenjenim istraživanjima

monitoringu sektora agrara s obzirom na

specifične ciljeve Zajedničke

poljoprivredne politike

 

 

doc. dr. sc. David Kranjac

9

Istraživanje potencijala lignocelulozne

biomase za proizvodnju biogoriva

 

doc. dr. sc. Đurđica Kovačić

7.

prof. dr. sc. Zdenko Lončarić

Agroekološki i fiziološki

mehanizmi ishrane bilja i biofortifikacije (BIOFORT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

19

 

Nove metode biofortifikacije ratarskih usjeva i povrća mikroelementima

 

 

prof. dr. sc. Zdenko Lončarić

8

Preferencije potrošača prema

biofortificiranoj hrani

 

dr. sc. Sanja Jelić Milković

5

Biofortifikacija i primjena biostimulatora u cilju povećanja prinosa i funkcionalizacije povrća

 

prof. dr. sc. Tomislav Vinković

6

Uloga selena i sumpora u otpornosti klijanaca na oksidacijski stres

prof. dr. sc. Miroslav Lisjak

8.

prof. dr. sc. Vesna Rastija

Dizajn bioaktivnih molekula (BIOMOL Design)

9

8

Dizajn okolišno prihvatljivih aktivnih tvari za zaštitu bilja

 

prof. dr. sc. Vesna Rastija

5

Biološko djelovanje metabolite samoniklog jestivnog bilja istočne

Hrvatske na metalopeptidazu porodice M49

izv. prof. dr. sc. Dejan Agić

9.

prof. dr. sc. Miroslav Lisjak

Istraživanje ekstrakata divljih biljaka s biostimulativnim efektom na vigor sadnog materijala (BIOS-TIM)

8

8

Tretman sjemena i presadnica s preparatima divljih biljaka

prof. dr. sc. Miroslav Lisjak

10.

doc. dr. sc. Vladimir Zebec

Diversifikacija poljoprivrede

agrošumarskim sustavima (DPAS)

14

14

Utjecaj konsocijacije kultura kratke ophodnje i ratarskih usjeva na plodnost tla

doc. dr. sc. Vladimir Zebec

11.

prof. dr. sc. Ivana Majić

Genomska konzervacija i

prilagodba beskralježnjaka za otpornost ekosustava (GENINI-RES)

8

6

Biomonitoring divlje flore i faune standardnom i akustičnom metodom

izv. prof. dr. sc. Ankica Sarajlić

4

Genomska karakterizacija i populacijska struktura autohtonih pasmina u Republici Hrvatskoj

izv. prof. dr. sc. Boris Lukić

12.

prof. dr. sc. Davor Kralik

Inovativna tehnološka tehnička rješenja u proizvodnji obnovljivi izvori energije (INO-TT-OIE)

11

11

Povećanje proizvodnje energije po jedinici površine iz biomasa primjenom

različitih agrotehničkih zahvata i predtretmana

prof. dr. sc. Davor Kralik

13.

prof. dr. sc. Bojan Stipešević

Inovativna agrotehnika za

poboljšanje poželjnih odlika ratarskih usjeva za proces fermentacije (INOVA-AGRO-FERMENT+)

8

8

Inovativna agrotehnika za poboljšanje poželjnih odlika ratarskih usjeva za proces fermentacije

 

prof. dr. sc. Bojan Stipešević

8

Inovativna agrotehnika za poboljšanje iskorištenja svjetlosti za poljske usjeve

dr. sc. Anamarija Banaj

14.

prof. dr. sc. Danijel Jug

Konzervacijska poljoprivreda i

klimatske promjene (KONKLIM)

11

11

Uloga konzervacijske poljoprivrede kao mjere prilagodbe klimatskim

promjenama

prof. dr. sc. Danijel Jug

15.

prof. dr. sc. Tihomir Florijančić

Očuvanje i održivo korištenje divlje faune i flore (ODIFIF)

10

10

Bioraznolikost u funkciji očuvanja ekosustava i održivog razvoja ruralnog

područja

prof. dr. sc. Tihomir Florijančić

16.

prof. dr. sc. Karolina Vrandečić

Zaštita bilja od štetnih organizama (POPAP)

12

12

Ekološka zaštita bilja od štetnih organizama

prof. dr. sc. Karolina Vrandečić

17.

prof. dr. sc. Goran Kušec

Kvaliteta i sigurnost proizvoda animalnog podrijetla (QualSec)

9

9

Razumijevanje percepcije potrošača i proizvođača o alternativnim izvorima

proteina, dobrobiti životinja te interakciji klimatskih promjena i stočarske

proizvodnje

prof. dr. sc. Ivona Djurkin Kušec

9

Profil masnih kiselina u uljima i animalnim uzorcima

prof. dr. sc. Zlata Kralik

18.

prof. dr. sc. Vesna Gantner

Animalna proizvodnja u društvu budućnosti (SFANIMAL)

12

12

Ekološki i ekonomski održiva animalna proizvodnja

prof. dr. sc. Vesna Gantner

19.

izv. prof. dr. sc. Mato Drenjančević

Nove tehnologije u uzgoju vinove

loze i proizvodnji vina (WINEHUB)

6

6

Introdukcija i karakterizacija stolnih i vinskih međuvrsnih križanaca

izv. prof. dr. sc. Mato Drenjančević